2011. április 5., kedd

Vendégoldal - Családi kör - kezdőpont


Gyülekezetünk Családi kör c. rendezvénysorozatának kitalálója, megszervezője, mozgatója Paffériné Tassy Olga. Az első rendezvényről írott benyomásait küldte el nekem, s én örömmel osztom meg, íme:


Családi kör – kezdőpont

2011.márc.30.

A régi evangélikus hagyományokat bőven hordozó Deák-téren a gyülekezet két intézménye él egymás mellett. Egyetlen pillantásunkba belefér a két épület: a régebbi, ez a középiskolát fogadja be, ahol a kibontakozó, terveket kovácsoló életszakaszt irányítják, s az új, a Nyugdíjas Otthon, itt a lezáró, visszatekintő életéveket egyengetik.

A Családi Kör rendezvénysorozat első állomásán az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Szakközépiskola várta és fogadta az érdeklődőket, lenyűgöző felkészültséggel. Kaput és ablakot nyitott, így láthattunk egy villanást az iskola szövevényes, sok szinten szerveződő hatásrendszeréből.

A hatás része már maga a HÁZ is, megújult külsejével, impozáns belső kiképzésével, és - ahogyan a harmadik emeletre kapaszkodva már a lépcső borításának megváltozása jelzi – vadonatúj tetőterével. Ez külön ajándékot is nyújt: önkéntelenül halk felkiáltásra késztető panorámát.

A meghívóban ígért tájékoztatás –az iskoláról, s egy, a családi életre nevelő programjukról – tökéletes volt. És amit mi látogatók ezen felül reméltünk - erősebb érzelmi kötődést egy intézményhez, a közös tapasztalatszerzés örömét, megerősítő, nyugtalanító és talán reményt keltő gondolatok sorát – maradéktalanul megkaptuk.

Az előadásban a szemünk láttára bontakozott ki a gondosan kimunkált NEVELÉSI RENDSZER a nyilvánvaló igényből születő ötlettől, átmeneti formákon át a működőig:

1. szervezeti felépülés – órakeret, a meghatározott időpontokban konzultáló szakértők együttese, tudatosan megválasztott célcsoport, módszer

2. tartalmi rész

· biológiai, egészségtani ismeretek - az anatómiától az egészséges, betegséget tudatosan megelőző testi működésen át a családtervezés, a terhesség egészségügyi tudnivalóiig

· lélektani háttér – a saját és a másik testének tiszteletétől a testbeszéden, a párkapcsolatok kommunikációs jellemzőin át a magzati kommunikációig, szól a hiteles és ép szülők felelősségéről, a házasság megtartására irányuló munkáról és az igényről a boldog családi életre

· művészeti tükrözés – a kimondhatatlan tolmácsolására

Bár az összes eddig felsorolt tétel tökéletesen, szépen, kerek egészként hat transzcendencia nélkül is, de hozzájön a

· vallási alap – amely minden kérdést hitkérdéssé emelve a teljes problémakörhöz kapcsol egy újabb lelki teret, remélhetőleg erőforrást az egyéni életutakon a követendő értékrend megvalósításához

3. tanácsadás, segítségnyújtás lehetősége folyamatosan, az évfolyamonkénti 4 órákon túl – az iskola helybeli szakembereinek összehangolt munkája, a velük való napi találkozás hivatott megteremteni azt a bizalmat, ami órarendi korlátoktól függetlenül is lehetőséget teremt a nevelésre.

A hallgatóságot nagy számban a tanári kar, szülők és érdeklődő gyülekezeti tagok adták.

Ahogy haladtunk a nevelési rendszer megismerésében, kezdetben úgy éreztem, hogy megtudjuk, mit tanulnak a gyerekeink, kicsit később, hogy tanulunk valamit a gyerekeinkről (pl. hogy némi kezdeti kamaszos kuncogás után elvárható érettséggel és fegyelemmel viselkednek). Majd egyre inkább világossá vált, mi magunk is tanulunk magunknak, magunkról, olyasmiket, amiket talán eddig is tudtunk, de nem lehet elégszer átgondolni: a tartós házasság tudományosan bizonyított feltételeit, az egyedül célravezető nyílt kommunikációt, a világos szabályok fontosságát, a cselekedetek mintázódását a szavak helyett, és hogy nem, semmilyen fordulattal nem lehet megúszni a fáradozásokat, a kudarcokat, az újrakezdéseket, a veszteségek fájdalmát.

HITELES FELNŐTT CSOPORT segített a befogadásban bennünket is, ugyanaz, mint a tanuló ifjúságot. Többféle személyiségből kovácsolódott. Most megnyilatkozott a rendszerépítő, a sugárzó, a gyakorlatias, a tudományosan pontos, az érzékeny, a lazán derűs bölcs, a tisztánlátó, a hitben jártas – és még mennyi fontos tulajdonságuk hat a mindennapokban, hogy elhangozhatott a szívemnek olyan kedves mondat: „az órára eszköz nélkül megyek be és rendszerint elégedetten, jó hangulatban jövök ki”. Mert az iskolában, ahogyan a családban is a hatás legfontosabb eszköze a teljes személyiségünk.

Jól eső természetességgel fejeződött be az összejövetel az iskola munkanapokat záró imájával és a Miatyánkkal.

Köszönet a készséggel felvállalt munkáért és az élményért!

PAFFÉRINÉ TASSY OLGA

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése