2011. január 29., szombat

Vízkereszt ünnepe utáni 4. vasárnap


Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa
békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. (Kol,1-15-20)

2011. január 23., vasárnap

Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap


„Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördöggyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét.,Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást; nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak."
(1Jn 3,10-12)

2011. január 22., szombat

Segítsünk Noelnek!
Ez a gyönyörű kisfiú, Markó Noel súlyos betegséggel küzd. Iskolája, a Hunyadi iskola, osztályfőnöke és barátai segítséget szerveznek.


Aki szívesen segítene, az osztályfőnöknél, Fekete
Csabánénál (Jutka néninél) érdeklődjön.
(06 20 770 0349)!

2011. január 16., vasárnap

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnap

A békesség Istene pedig,
Aki az örök szövetség vére által
kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust,
a juhok nagy pásztorát,
tegyen készségessé titeket minden jóra,
akaratának teljesítésére;
és munkálja bennünk azt, ami kedves Őelőtte
Jézus Krisztus által,
Akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen. (Zsid.13,20-21)

2011. január 14., péntek

Püspökjelöltek

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke, Ittzés János megbízatása ebben az évben lejár, a püspök úr nyugdíjba vonul, ezért új püspököt kell választanunk.
Egyházkerületünkben lezárult a jelölési eljárás, januártól március közepéig tart a jelöltek bemutatkozása. A két jelölt, Bencze András, a székesfehérvári gyülekezet, és Szemerei János, a kaposvári gyülekezet lelkésze személyesen is felkeresi az egyházmegyéket.
Országos honlapunk részletes, linkekkel ellátott összefoglalót készített a bemutatkozások helyszíneiről az időpontokról, valamint a jelöltek bemutatkozó leveleiről, személyes és gyülekezeti honlapjaikról. Ajánlom figyelmükbe!

2011. január 10., hétfő

"Én, mint érintett nagymama..."

…mint hajdani gyermekkönyvtáros és mint keresztyén ember, ajánlom figyelmükbe ezt a beszélgetést:
http://www.hirtv.hu/?tPath=%2Fview%2Fvideoview&videoview_id=11789
Péterfi Rita, Sándor Csilla, Szávai Ilona beszélget 2010. december 22-én a gyermekkultúráról, az olvasásról, felelősségünkről.

Hasonlóan érdekes beszélgetést láttam vasárnap este a Duna Televízióban a Kikötő-extrában. Ez adta ennek a bejegyzésnek a képmellékletét. Lovász Andrea Navigátor címmel olyan kortárs gyermekirodalmi lexikont szerkesztett, amely olvasókönyvként is működik. Azon túl, hogy megismertet az elmúlt tíz év gyermekeknek szóló irodalmával, részleteket is közöl az egyes szerzők műveiből.

Még egy link azoknak, akik jó könyvet szeretnének választani gyermekeiknek: 100 jó könyv 2010-ben, a Csodaceruza ajánlásával, életrajzi bontásban.

2011. január 9., vasárnap

Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap


…éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: "Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus." (Ef 5,8b–14)

2011. január 2., vasárnap

Az esztendő első vasárnapja


Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: "Ki a nagyobb a mennyek országában?" Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: "Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Mt 18, 1-5