2010. december 28., kedd

Hosszabbítás avagy az új Szélrózsa-atya levelét megírta


Mikor lesz egy evangélikus lelkészből ATYA? ... :-)
Több eset is lehetséges.
Például akkor, amikor őt választják a következő Szélrózsa találkozó főszervezőjévé, a leendő munkatársak koordinátorává, irányítójává.

Az új Szélrózsa-atya a soproni illetőségű Mesterházy Balázs. Leveleivel, híradásaival, nyilatkozataival majd bizonyára többször is találkozunk az elkövetkezendő két évben.

Most, ide kattintva olvashatunk a Szélrózsa-utótalálkozóról.

2010. december 27., hétfő

Rakovszky Zsuzsa


Ma este Rakovszky Zsuzsát néztem a PAX televízióban. Vámos Miklóssal beszélgetett, jó volt nézőként a beszélgetés részese lenni! A kerek születésnapját decemberben ünneplő soproni író-költő köszöntésére és az olvasók gyönyörűségére hadd álljon itt két verse és egy rövid idézet.

Forrásként a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapját használtam .
Ha a címre kattintanak, a verseket meghallgathatják a szerző előadásában.

"Az ember (a költő) versírás közben egyáltalán nem gondol az olvasókra (sorry). Másfelől viszont a költő is "emberből" van, akár az olvasó, és az elkészült vers akkor is megérinthet másokat, ha a megírásának nem kifejezetten ez volt a célja. Hogy melyik vers melyik olvasóra hat, az kettejük érzékenységének, világlátásának stb. szintjétől függ, illetve, ha a vers eléggé sokrétegű, akkor különböző érzékenységű, műveltségű olvasók is találhatnak benne valamit önmaguk számára, mint ahogyan ugyanaz az ember is másként olvassa ugyanazt a verset fiatalabb és másként idősebb korában." (Rakovszky

Egyirányú utca

De ami volt, az nem jön vissza többé
soha. Az idő egyirányú utca.
Örökké zuhog a jelen, s örökké
száraz lábbal kelünk át rajta: a múlt fölissza
szempillantás alatt. Lábbal előre vissza
nem szökken a műugró a trambulinra, és nem
lesz már a csorba ép, a foltos újra tiszta,
de ha mégis lehetne, hogyha valami résen,
a kozmosz féregjáratain át
zuhannál fölfelé, míg eléred azt a pontot,
ahol elromlott minden, hogy fölfejtsd a hibás
szemig a múlt kötését, másként legyen, ne mint volt,
bölcsőjében fojtsd meg a zsarnokot, vagy
kivándorlásra bírd tulajdon nagyapádat,
vagy azon vedd magad észre: egyszer csak ott vagy
saját gyermekkorodban, épp vasárnap
dél van, most merik szét a húslevest,
s te fényes űrruhádban, dülledt üvegszemed
rájuk emelve, a jövendő elvetélt
embriója, merev térdekkel lépegetsz
feléjük, vagy csak egy hang, testetlen sürgetés
vagy tiltás oldaluknál, súgod: „Tedd!” vagy „Ne tedd!”
– az is hiába volna. Nem lehet
csak egy szálat kihúzni, ha nem az összeset,
olyan szorosra szőtt a múltak szövedéke.
Mint bulldózer tolja maga előtt
a voltak összessége a rákövetkezőt,
ami volt egyszer, annak nincsen sohase vége,
vétkes vagy áldozat: nem felejtesz, nem felejtek,
a sérelem sérelmet szül, a seb
sebezne, és nincsen, ki mint bokára ejtett
szoknyából vetkező, a múltjából kilépne,
s azt mondaná: „Igen, én ezt tettem veled,
ahogy mások velem: bocsáss meg érte!”
És ha lehetne, ha mégiscsak visszatérne,
ki már soha, megint csak gázszámlákról beszélne,
csöpögő vízcsapokról, s te is csak azt felelnéd,
amit akkor, s nem mondanád: „Ne menj még!
Fél életem viszed magaddal, hogyha elmégy!”


Fésű földben, karóra víz alatt,
madártetem a hóban…
Száz év előtti karácsonyi lap
a bombatalálat érte fiókban.
Fényképcsomag: aki már nincs sehol,
vízparton áll, gyerek fölé hajol,
sötét haja lobog a nyári szélben.
Szilánkok egy ház romjai alól,
amely leégett az idő tüzében.

Fakó zseblámpafény erőlködik,
hogy kimentsen az éjből valamit.
Kölcsön-létre lobbantsa, ami nincs.
A múlt kihamvadt évtizedeit
villantaná törött tükördarab.
Ahogy a kő fölött beforr a hab,
ahogy a gyűrű szétfut a hangtalan vizen –
a végén ránctalan nemlét marad,
mintha sosem lett volna semmi sem.

2010. december 20., hétfő

Áldott karácsonyt!

Kamarás István író, szociológus már jó ideje "karácsonyi képeslapként" egy-egy történetet küld barátainak, ismerőseinek. Mi, akik kapjuk, nagyon szeretjük ezeket a történeteket. Talán nem veszi zokon, hogy most megosztom a kapott ajándékot, és ezzel kívánok mindenkinek áldott ünnepeket.
Czente Kata rajzát pedig egyházi levelezőlistánkon, a fraternet-mindenkin kaptam.
Köszönöm mindkettőjüknek!


Kamarás István OJD:

Karácsonyi angyal

Kovácséknál az volt a karácsonyi szokás, hogy csakis saját maguk készítette meglepetésekkel volt szabad egymást megajándékozni. Ebben a remek játékban természetesen már óvódás koruktól kezdve részt vettek a gyerekek is. A délután kikészített ajándékokat minden alkalommal az éppen akkor náluk ügyeletes karácsonyi angyal helyezte el a karácsonyfa alatt. Eztán szépen feldíszítette a fenyőfát, a díszek közé néhány kicsi csodát csempészett, majd fénybe borította a karácsonyfát, megrázta a csengőt, végül pedig szépen eltűnt.

Nem volt ez sem túl nehéz, sem túl könnyű feladat azoknak a karácsonyi angyaloknak, azoknak viszont, akik addig csak a mennyei kórusban énekeltek, mint a mi angyalunk is, ugyancsak oda kellet tennie magukat, akár mi angyalunknak is. Ráadásul a mi angyalunk még sosem járt nagyvárosban, amiből persze még nem lett volna különösebb kalamajka, de abból már igen, hogy angyalunk úgy elcsudálkozott a nagyváros karácsonyi forgatagán, az ide-oda röpködő angyalok kavalkádján, hogy egészen beleszédült, és alaposan belegabalyodott a villamos felsővezetékébe. Ebből a járókelők persze csak annyit láttak, hogy csodaszépen szikrázik a vezeték, akár egy csillagszóró, mit sem sejtve a szerencsétlenül járt angyalról, aki előbb glóriáját, majd a karácsonyfadíszeket, végül pedig még a kicsi csodákat is elveszítette, és szárnyaszegetten zuttyant be Kovácsékhoz. Még tiszta szerencse, hogy nem törte be az ablakot. Mindenesetre most ott állt szárnyaszegetten, glória nélkül, minden nélkül. Csupán a csengője, maradt a kezében. Csak hát, ugye, nem volt mihez csengetnie. Ott kuporgott, ücsörgött hüvelyujját a szájába dugva egy darabig a fenyőfa alatt, amiből persze sehogyan sem lett karácsonyfa, és keservesen patakzottak a könnyei.

Mivel már odakinn az előszobában a Kovács gyerekek roppant izgatottak voltak, mit tehetett mást szegény szerencsétlen angyalunk, elrendezte a fenyőfa alá Kovácsék egymásnak készített ajándékait, és megrázta csengőjét. Felpattant az ajtó, és három gyermek (egy nagycsoportos óvódás fiúcska, egy kisiskolás lányka és egy kisgimnazista nagylány) özönlött be a szobába, aztán szüleik, végül pedig egy nagymama. Amikor megpillantották a fenyőfa tövében zokogó angyalt, aki még mindig a csengőjét rázta, földbe gyökerezett a lábuk és elnémultak, mert még sosem láttak ilyen gyönyörűszépet.

– Hófehérke! – rebegte a fiúcska.

– Hattyú! – suttogta a kislány.

– Leginkább mégis csak egy angyal, de nagyon szomorú – állapította meg a kisgimnazista nagylány.

– No, de kedves kisasszony, nem kell ennyire elkeseregni?! – vigasztalgatta angyalunkat Kovács.

– Talán egy forró tea aszpirinnel most jót tenne – kapott észbe Kovácsné, és már indult is a konyhába, de a nagymama mást javasolt:

– Mindenekelőtt énekeljük el a Mennyből az angyalt-t, ahogyan szoktuk.

Itt most el kell mondani, hogy Kovácsék elég jó emberek voltak, de nem voltak vallásosak, még a nagymama is csak alig-alig. Ugyanakkor még a legkisebb Kovács-gyerek is tudta, hogy karácsony a szeretet ünnepe, amikor annak Kisjézusnak a születését ünneplik, aki felnőtt korában annyira szerette az embereket, hogy képes volt meghalni értük. Azt is tudták, hogy angyal rendezi a karácsony fa alá ajándékaikat, ő díszíti föl a fenyőfát, és még kicsi csodákat is rejt a díszek közé, amiktől a fenyőfa karácsonyfává válik, majd a csengetés után szépen eltűnik, hogy bemehessenek és legelőször is elénekeljék a mennyből az angyalt.

Egyebet még a kisgimnazista nagylány sem igen tudott róluk, de még a nagymama is csak annyit, hogy az angyalok között vannak kerubok és szeráfok, és mindenkinek, akár hiszi őket, akár nem, van egy őrzőangyala. Azt már nem tudták, ami a kisiskolások hittankönyvében is olvasható, hogy az angyalok szellemi lények, éppen ezért nem isznak teát és nem esznek aszpirint; és persze azt sem, hogy Isten küldöttei, akik segítik az embereket, különösképpen a gyerekeket.

Bár Kovácsék nem jártak templomba, nem imádkoztak és a képes Bibliát is csak nézegették, a Mennyből az angyal-t mindig szívvel-lélekkel énekelték. Most is így történt, közben persze figyelték angyalunkat, aki, bizony, végig pityeregte. Csakhogy már nem annyira szomorkodva, hanem inkább meghatódva.

Amikor az utolsó versszakot is elénekelték, majd megcsókolták egymást, ahogyan szokták, elbizonytalanodtak: hogyan is tovább. Amúgy rendesen az ajándékok megnézegetése következett, sok-sok „Jé!”, „Nahát!”„Idenézz”, „Hűha”, „Fantasztikus!”, „De gyönyörű!” „Milyen ügyesek vagytok!” közepette, de most nem győzték angyalunkat csodálni. Angyalunk pedig azt csodálta, hogy mi lehet rajta csodálnivaló, amikor glóriája nélkül csak szárnyaszegetten szerencsétlenkedik.

– Talán jót tenne egy kis szíverősítő! – próbálkozott Kovács, de a nagymama ehelyett azt javasolta, hogy angyal vendégükkel együtt lássanak hozzá a karácsonyi vacsorához, és majd utána következzenek az ajándékok.

Villámgyorsan megterítettek, és angyalunkat az asztalfőre ültették. Angyalunk szépen letette tányérja mellé csengőjét, és amikor látta, hogy a nagymama keresztet vet, de nem tudja folytatni, csodaszépen felzengett:

– Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk!

– Ámen! – felelte a nagymama.

– Még egyszer! – kunyerálták a kisebb gyerekek, de a kisgimnazista lánynak is jól esett volna elmondani.

– Szerintem a Jézus nem olyan édes, mint a torta, hanem olyan mint az édesanya és az édesapa – jelentette ki nagyon komolyan a kisfiú.

Nekiláttak, előbb a borlevesnek és a manduláskiflinek, majd a rántott hal és a hagymás krumplisaláta következett, végül a mákos és diósbeigli. Közben mindenki angyalunkat bámulta, ő meg őket. Biztatták, noszogatták, hogy vegyen, egyen, de ő csak mosolygott, és egyre jobban ragyogott.

– Hát, kisasszony, meg kell mondanom, hogy kegyed glória nélkül is ragyogóan néz ki ezzel a kellemetes angyalhajával, ugye, gyerekek? – kedveskedett Kovács.

Kovácsné és a nagymama a röstellkedve a fejét csóválta, de amikor látták, hogy angyalunknak ez felettébb jól esik, ők is helyeseltek. De mindjárt meg is bánták, ugyanis angyalunk a jobb mutatóujjával a homlokára bökött, majd felragyogott a gondolattól, amit azonnal tett követett: angyalunk odalépett a fenyőfához, szépen ráteregette aranyhaját, amitől az, hipp-hopp karácsonyfává változott. Ő meg, persze ott maradt kopaszon, de még így is eléggé kellemetes látvány maradt, már csak azért is, mert kopasz feje felett glória fénylett föl. Ekkor angyalunk újra csak a homlokára bökött, odament a karácsonyfához, és a csúcsára helyzete glóriáját. Kovácsék persze csak ámultak-bámultak, mert hát angyalt már ők is láttak, képeken, szobrokban, filmekben, és még élőben is, de ilyen csodát még senki sem látott. Angyalunk kopasz feje úgy ragyogott, mint egy mennyei villanykörte. Kisvártatva angyalunk észrevette, hogy a kisebb gyerekek titokban már az ajándékok után ácsingóznak, megrázta csengőjét, majd gyönyörűszépen felzengett:

– Dicsőség mennyben az Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek!

Aztán még egyszer megrázta a csengőt, amire a gyerekek odaszaladtak az ajándékokhoz.

Angyalunk meglibbentette szárnyait, aztán annak rendje és módja szerint szépen elrepült.

Mindannyian az ablakhoz tódultak, de már nem látták. Csak hitték, hogy látják. Aztán egyszerűen csak hitték.

Ekkor csöngettek, pontosabban csilingeltek. Két angyal állt az ajtó előtt, vöröskeresztes karszalaggal és egy tolókocsival.

– A balesetesért jöttünk – zengték szépen.

– Ó, már elrepült – mondta a kislány.

– Hála Istennek! – zengedeztek az angyalok.

Aztán beültették a kisebb gyerekeket a tolókocsiba, és az előszobában nagyvidáman megkocsikáztatták őket. Utána a nagymama következett. „Dicsőség mennyben az Istennek!” énekelték a Kovács-gyerekek, majd a kisiskolás lányka azt mondta:

- A karácsony dicsőség.

- Ámen! - válaszoltak az Angyalok.

- A karácsony békesség - jelentette ki a Nagymama.

- Ámen - jelentették ki az angyalok.

- A karácsony az karácsony! - kiabálta a nagycsoportos fiúcska.

- Ámen, ámen, ámen!! - zengették az anyalok.

És ezután a gyerek tologatták ide-oda az angyalokat, akik szentül meg voltak győződve arról, hogy a mennyországban vannak.

2010. december 18., szombat

Halleluja

Advent negyedik vasárnapja


Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.(100. Zsoltár)

2010. december 12., vasárnap

Meditáció

Advent harmadik vasárnapja

Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat,
mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De
irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. (5.Móz 5, 6-10)

2010. december 9., csütörtök

Rainer Maria Rilke: Advent


Havat terel a szél az erdőn,
mint pehely-nyájat pásztora.
S néhány fenyő már érzi sejtőn,
miként lesz áldott-fényű fa,
és hallgatózik. Szűz utakra
feszül sok ága, tűhegye -
szelet fog - készül, nő magasba,
az egyetlen szent éj fele.


2010. december 4., szombat

Advent második vasárnapja

Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az ÚR, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! - mondja a Seregek URa. De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az ÚR Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az ÚRnak. És olyan kedves lesz az ÚRnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen és a hamisan esküvők ellen; azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem! - mondja a Seregek URa. Én, az ÚR, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok! Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek! - mondja a Seregek URa. De ti ezt kérdezitek: Miből térjünk meg? (Mal 3,1-7a)

2010. november 27., szombat

Advent első vasárnapja

Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.
Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. (Ézs 55,6-11)

Evangélikusnak lenni MagyarországonAz előző bejegyzéshez hasonló cím már nem egy helyi kör beszélgetéséről szól, hanem egy kutatási programot takar. A Magyarországi Evangélikus Egyház felkérésére Fábri György és Fábri István 2010-ben szociológiai felmérést készített, amelynek célja, hogy feltérképezze a magyarországi evangélikus hívők, egyháztagok, lelkészek, egyházi intézményi szereplők
véleményét az egyház működéséről, problémáiról, valamint hitéleti és egyházi tevékenységüket.

A felmérés megállapításairól, a róla megjelent HVG cikkről már is elkezdődött a vita - többek között - a fraternet-mindenki levelező listán.
S ez jó! Jó akkor is, ha vannak, akik saját, korábbi tapasztalataikat vélik viszont látni, s vannak, akik a vizsgálati módszerrel szembeni kétségeiket fogalmazzák meg. Jó, mert mégiscsak valamiféle tükör, amibe kénytelenek vagyunk belenézni és levonni a következtetéseket.

Én érdeklődéssel várom, s figyelmükbe ajánlom az országos honlapunkon blog formájában folyamatosan megjelenő anyagot, és a Credo c. evangélikus folyóiratunkat, ahol szintén olvashatunk a kutatásról.

2010. november 21., vasárnap

Szentháromság ünnepe utáni utolsó (ÖRÖKÉLET) vasárnap


„Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.” (Jel 21,6–7)

2010. november 18., csütörtök

Mit jelent ma evangélikusnak lenni?


Erről folyt a disputa az Alpha-kör legutóbbi együttlétén.

Két irányba is elment a beszélgetés.

Átgondoljuk-e újra és újra, mit jelent evangélikusságunk? Miben különbözik teológiánk más, pl. a reformációt városunkban nemrég látványosan ünneplő Hit Gyülekezetének teológiájától, vagy akár római katolikus testvéreinkétől?(Ez utóbbit talán jobban tudjuk.)

Népszerű lehet-e egy olyan teológia, amelynek középpontjában a kereszt áll? Egyáltalán: népszerűnek kell-e lennie vagy valami másnak?

Aztán a korszerűség…. Mit jelent ma?

Akkor vagyunk hűek Luther szelleméhez, ha szó szerint tudjuk a Kiskátét, vagy akkor, ha – mint Luther tette a maga idejében – korunk nyelvén szólunk korunk emberéhez?

Egyáltalán… Milyen viszonyban van egyházunkban a hagyomány és a korszerűség? Hogyan éljük meg belül evangélikusságunkat és milyen képet mutatunk kifelé?

Ön mit gondol a fentiekről?

2010. november 14., vasárnap

Szentháromság ünnepe utáni utolsó előtti (REMÉNYSÉG) vasárnap


Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Mert meg van írva: "Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent." Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. (Róm 14, 7-12)

2010. november 6., szombat

Szentháromság ünnepe utáni utolsó előttit megelőző (ÍTÉLET) vasárnap

És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették. (Jel 20,11-15)

2010. október 30., szombat

2010. október 31. Reformáció ünnepe


Uram, szereteted az égig ér,

hűséged a fellegekig.

Igazságod olyan,

mint a hatalmas hegyek,

ítéleteid, mint a nagy mélység,

embert és állatot megtartasz, Uram.

Mily drága a te szereteted, Istenem!

Szárnyad árnyékába

menekülnek az emberek.

Dúslakodnak házad bőségében,

örömöt árasztasz rájuk, mint patakot.

Mert nálad van az élet forrása,

a te világosságod által

látunk világosságot. (36. Zsolt 6-10)

2010. október 28., csütörtök

Öt bejegyzés az 500 éves reformációhoz - Öt ajánlat a hétvégére


1. Még nem reformáció ünnepének napján, de a reformáció nélkül nem jöhetett volna létre:

Torkos József templomépítő lelkészre emlékezik templomában a soproni gyülekezet október 30-án, 10 órától, születésének 300. évfordulóján.

2. Vasárnap délelőtt az MTV 1-es csatornáján, 11 órakor hallgathatják meg Ittzés János püspök-elnök igehirdetését a Deák térről.

3. Vasárnap 18 órakor lesz közös reformációi istentiszteletünk templomunkban, Vladár Gábor rektor úr szolgálatával.

4. Ha valaki éppen nem Sopronban, hanem Budapesten tartózkodna, hallgassa meg este szintén a Deák téren a Szélrózsa Band koncertjét, 19 óra 30-tól, a templom belső udvarában. Garantáltan találkozik soproniakkal is!

5. Az ötödik ajánlatom két, számomra kedves alkotás, amely a reformációhoz kapcsolódik. Az egyik Reményik Sándor: A fordító c. verse, melyet mindjárt le is írok. A másikhoz, sajnos, nem tudok más forrást megjelölni, csak a saját lemezgyűjteményemet. Szokolay Sándor: Luther-kantátája és a Confessio Augustanaja nekem még megvan bakelit lemezen... (Kölcsönzésről a varfalvier@gmail.com címen lehet tárgyalni :-))

Kárpótlásként a vers után meghallgathatnak egy másik Szokolay-művet!

Reményik Sándor

A FORDÍTÓ
Károli Gáspár emlékezetének

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát...
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz.
A fordítás, a fordítás - alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva
Félig őt vinni, félig vele menni.

Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt,
A Kijelentés ős-betűire
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó, be nagyon kötve van Jézusához,
Félig ő viszi, félig Jézus őt.
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél - magyarul.
Öt bejegyzés az 500 éves reformációhoz - Új reformáció


Klaus Douglas új 95 pontot állított össze és adott közre" Az új reformáció" című könyvében. Érdemes végiggondolni ezeket a pontokat:Első feladat:
Visszatérni a reformátori középpontba

1. Luther szándéka az volt, hogy az egyház üzenetét bibliai alapokra helyezze, külső formáját pedig kora színvonalára emelje. Az egyház ez idő szerint olyan állapotban van, amely nem felel meg sem az egyik, sem a másik követelménynek.
2. A reformáció nem a tizenhatodik század eseménye, hanem ránk váró feladat.
3. Aki reformálni akarja az egyházat, annak a tartalom kérdéseivel kell kezdenie. Ezen a ponton azonban nem állhat meg.
4. Reformátoriak akkor lehetünk, ha tovább építjük a reformátorok művét, nem pedig, ha konzerváljuk.
5. A keresztyén hit nem normák és szabályok rendszere, és nem is világnézet vagy tan. A keresztyén hit az ember és Jézus Krisztus között létrejött bizalmi kapcsolat.
6. Az olyan teológia képes rugalmas kereteket létrehozni, amelynek egyértelmű a középpontja. Ha homályos a középpont, a keretek megmerevednek.
7. Az egyház keretei nem tetszőlegesek. Azokat a középpontnak kell formálniuk, illetve a kereteknek a lehető leghatározottabban kell a középpontra mutatniuk.
8. Az új reformáció sok mindenben igazodhat az első reformációhoz. Néhány kérdésben azonban határozottan túl kell lépnie rajta.

Második feladat:
Felszabadítani a spiritualitást

9. A 21. század embere messzemenően nyitott a vallási kérdések előtt. Kérdéseire azonban ma nem az egyházban keresi a válaszokat.
10. Itt az ideje, hogy az egyháznak minden mást megelőzve az Isten-kérdést illetően legyen tekintélye.
11. Jézus Krisztus a válasz korunk spirituális éhségére. Ezt azonban nem elég csupán állítani. Ennek megtapasztalhatóvá kell lennie gyülekezeteinkben.
12. Gyülekezeteinkben a spiritualitást az odaadásnak, a lelkesedésnek és a kisugárzó erőnek kell jellemeznie.
13. Az imádkozásnak legalább tizenöt különböző módja lehetséges - ezekbó1 azonban többnyire alig ismerünk néhányat.
14. Egyházunknak spirituális fellendülésre van szüksége.
15. Az Isten iránti szeretet a protestáns teológia fehér foltja.
16. Cselekedeteinknél és fáradozásainknál fontosabb, hogy belemerítkezzünk Isten szeretetébe.

Harmadik feladat:
Újra felismerni a küldetést

17. A legfőbb megbízatás, amit Jézus egyházának adott, nem az, hogy gondot viseljen az emberekre, hanem hogy tanítvánnyá tegye őket.
18. Jézus Krisztus egyháza nem döntheti el tetszése szerint, hogy akar-e ,,missziót'' folytatni, vagy sem.
19. Misszió és tolerancia nem mond ellent egymásnak.
20. Nincs keresztyénség megtérés nélkül - megtérési élmény nélkül azonban igen.
21. A megtérés folyamatához hozzátartozik a betagolódás a gyülekezetbe.
22. Aki közölni akarja másokkal a jó hírt, annak magának is jó hírré kell válnia.
23. Nem várhatjuk el, hogy az emberek Krisztusra hagyatkozzanak, ha mi magunk nem hagyatkozunk rá.
24. Nem missziói rendezvényekre, hanem missziói gyülekezetekre van szükségünk.

Negyedik feladat:
Aktivizálni a hívők egyetemes papságát

25. Luther tanítása az egyetemes papságról a legfontosabb tényező, ami még ma is megkülönböztet bennünket a katolicizmustól.
26. Az úgynevezett ,,lelkészek'' és az úgynevezett ,,laikusok'' közötti különbségtétel nem biblikus és nem protestáns.
27. Az egyetemes papságot csak úgy aktivizálhatjuk gyülekezeteinkben, ha az emberekben szeretetet ébresztünk a Szentírás iránt.
28. Egyetlen emberben sincs meg az összes képesség, amely ahhoz szükséges, hogy egy gyülekezetnek csak megközelítőleg is nyújtani tudja mindazt, amire szüksége van.
29. Minden keresztyén kapott valamilyen kegyelmi ajándékot Istentől - és megkapta a hozzá tartozó feladatot is.
30. A gyülekezet vezetésének legfontosabb feladata, hogy hozzásegítse a gyülekezet tagjait adományaik, képességeik felismeréséhez, és segítse őket, hogy éljenek velük.
31. A gyülekezetben kinek-kinek azt a feladatot kell ellátnia, amelyre Isten különösképpen alkalmassá tette.
32. Az olyan munkatársak, akik Istentől kapott képességeik szerint végzik feladatukat, nemcsak jól végzik a munkájukat, hanem motiváltan és lelkesen is szolgálnak.

Ötödik feladat:
Újra definiálni a lelkipásztori hivatást

33. Az egyházban - ellentétben önértelmezésével - majdnem minden ösvényen lelkipásztorok loholnak.
34. Egyházunk lelkipásztor-központúsága súlyos teher mind lelkipásztorainknak, mind a gyülekezeteknek.
35. Az egyházban és a gyülekezetben betöltött központi szerepüket a lelkipásztoroknak arra kelt használniuk, hogy ezt a központi szerepüket megszüntessék.
36. Az újszövetségi gyülekezeteket nem lelkipásztorok, hanem munkacsoportok vezették.
37. A lelkipásztoroknak el kell dönteniük, hogy mindenkiért, vagy az egészért akarnak-e tevékenykedni.
38. A jövő formulája így hangzik: ,,Lelkipásztor a munkatársakért, munkatársak a gyülekezetért.''
39. A jó lelkipásztor elismeri gyülekezete nagykorúságát.
40. Gyülekezeteink megújulása nagymértékben lelkipásztoraink lelki megújulásán múlik.

Hatodik feladat:
Vállalni az irányítás felelősségét

41. Gyülekezeteink vezetése megoldatlan kérdés, amelyet ballasztként cipelünk át az új évezredbe.
42. A gyülekezeteket az egyháztanácsoknak (presbitériumoknak) kellene vezetniük. Ezek azonban túlnyomórészt igazgatási és szervezési kérdésekkel foglalkoznak.
43. Ahol hiányzik a vezetés, ott nem szabadság uralkodik, hanem az erősebb joga.
44. A gyülekezeteknek szükségük van valamilyen vezéreszmére, amelyhez igazodhatnak.
45. A Szentlélek munkája nem szükségtelenné, hanem értelmessé teszi a tervszerű működést.
46. A jövő egyháztanácsának (presbitériumának) feladata a következő: ,,víziókat kialakítani, víziókat továbbadni, víziókat meggyökereztetni''. - Minden egyéb munkával másokat kell megbízni.
47. Az Újszövetség tanítása szerint csak olyanok vezethetik a gyülekezetet, akik képesek azt lelkileg táplálni.
48. Jézus példát mutatott, hogy miként kell a gyülekezetet vezetni. Nem uralkodott tanítványain, hanem szolgálta őket.

Hetedik feladat:
Kiépíteni a kiscsoportok egészséges struktúráját

49. Gyülekezeteink túlságosan nagyok ahhoz, hogy légkörük személyes és elkötelező erejű legyen, és túlságosan kicsik, hogy a diakónia, az evangélizáció vagy a spiritualitás terén kielégítő teljesítményt nyújtsanak.
50. Az újszövetségi gyülekezetnek két egyenértékű középpontja volt: az istentiszteleti összejövetel és a házközösség.
51. Isten nem egy külön, saját épületben lakik, hanem ott, ahol az emberek laknak.
52. Napjaink házi gyülekezetei nem azonosak az Újszövetség házközösségeivel, de fontos lépést jelentenek ebbe az irányba.
53. Nincs még egy médium, amely alkalmasabb lenne rá, hogy emberekei hozzásegítsen ahhoz, hogy hitre jussanak, a hitben növekedjenek, és hitüket másokkal is megosszák, mint a keresztyének otthonai.
54. Különböző körök és csoportok nagy számban vannak gyülekezeteinkben. Mindenekelőtt azonban teljes értékű kiscsoportokra van szükségünk.
55. A jövő gyülekezetének nem házi gyülekezetei és hasonló csoportjai lesznek. A jövő gyülekezete kiscsoportokból fog állni.
56. Az egyén csak egy teljes értékű kiscsoportban kaphatja meg azt a gondoskodást, amelyre szüksége van. A kiscsoportok vezetői ezért a jövő pásztorai.

Nyolcadik feladat:
Kialakítani a szeretet kultúráját

57. A keresztyén szeretet lényege szerint különbözik minden más szeretettől.
58. Ha azt akarjuk, hogy az emberek jobbak legyenek, hozzáférhetővé kell tennünk számukra Isten szeretetét.
59. Nincs élő keresztyénség közösség nélkül.
60. A keresztyén gyülekezet a keresztyén ember életének legfontosabb színtere. Ez az ő ,,új családja''.
61. A keresztyén közösség nem annyira eszmény, amelynek elfogadását megkövetelhetjük, mint inkább feladat, amely elé Isten állított bennünket.
62. A szeretetteljes légkörű gyülekezetek vonzóvá lesznek.
63. Gyülekezeteinknek jótékony kontrasztban kell állniuk a társadalom egészével.
64. Az egyház csak akkor egyház, ha másokért él.

Kilencedik feladat:
Megszabadítani az istentiszteletet béklyóitól

65. Istentiszteleteink, amelyek valaha mindenkihez szóltak, mára belkörű rendezvénnyé váltak.
66. Istentiszteletünk az egyházi zene és a liturgikus hagyomány kettős béklyójában vergődik. Ha nem sikerül megszabadítanunk tő1e, hamarosan meg is fog szűnni.
67. Az istentisztelet formái nem alakíthatóak tetsző1egesen, de rugalmasnak kell lenniük.
68. Az olyan istentiszteletnek, amely inspirálni akarja az embereket, az ő életérzésüket kell kifejeznie.
69. Az istentiszteleteknek a közeli jövőben át kell térniük egy többvágányú koncepcióra.
70. A jövő istentiszteletét nem a lelkipásztor fogja tartani, hanem a gyülekezet fogja ünnepelni.
71. Nemcsak ahhoz van szükségünk koncepcióra, hogy miként ünnepeljük, hanem ahhoz is, hogy miként éljük meg istentiszteleteinket.
72. Ha nem akarjuk, hogy istentiszteleteink üressé váljanak, be kell illeszteni őket egy átfogó gyülekezeti koncepcióba.

Tizedik feladat:
Egyszerűsíteni a gyülekezeten belüli struktúrákat

73. Az egyház struktúráinak rendkívüli lelki relevanciájuk van.
74. Felelősek vagyunk a struktúrákért, amelyek között élünk.
75. El kell döntenünk, hogy mit tartunk fontosabbnak: az egyház külső formáinak megőrzését, vagy a tartalmi megújulást.
76. Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház megmaradjon.
77. Az olyan struktúrák, amelyek nem segítik a gyülekezetépítést, hátráltatják azt.
78. A következő évek zsinatainak az lesz a feladatuk, hogy a gyülekezeteket tehermentesítsék a jelenleg érvényes szabályok 80%-a alól, a közbeeső időszakban pedig polgári engedetlenségre szólítsák a gyülekezeteket.
79. A komplikált struktúrák megbénítják a gyülekezeteket. A jövő jelszava az egyszerűsítés. Ami nem működik egyszerűen, az egyszerűen nem működik.
80. Nem egyszerűen struktúrareformra van szükségünk, hanem a struktúrák reformációjára.

Tizenegyedik feladat:
Helyreállítani a gyülekezet primátusát

81. A tartományi egyházak legnagyobb erőforrása - a helyi gyülekezet - messzemenően kihasználatlan.
82. Számos tartományi egyház jelenlegi, gyülekezetek összevonását szorgalmazó stratégiája hosszú vagy rövid távon halálosnak bizonyul. Nem kevesebb, hanem több gyülekezetre van szükségünk.
83. A helyi gyülekezetek évszázados rendszerét ki kell egészítenie a másfajta gyülekezetmodellek sokféleségének.
84. A lelkipásztoroknak nincs szükségük egyetemi végzettségre, és nem szabad hivatalnoki státust betölteniük.
85. Az a gyülekezet, amely nem lelkipásztor-központú, egy idő múltán semmilyen más tekintélyt sem fog elismerni maga fölött. Ez pedig a hívők ,,egyetemes papsága'' elvének magasabb szintű érvényesítését jelenti.
86. Nem a gyülekezetek vannak azért, hogy az egyház intézményét szolgálják, hanem az egyház intézménye van azért, hogy szolgálja a gyülekezetet.
87. Egyházunkban a hierarchikus viszonyokat és az igazgatási struktúrákat le kell építeni - - éspedig a lehető leghamarabb.
88. A jövő gyülekezetének joga és kötelessége lesz a profilalakítás.

Tizenkettedik feladat:
Jövőt álmodni az egyháznak

89. A pénzügyi és személyi gondoknál is nagyobb baja egyházunknak, hogy nincsenek álmaink.
90. Az álmok nem irreálisak, csak egy másfajta realitásban gyökereznek.
91. Jövőt álmodni az egyháznak annyit jelent, mint életre kelteni gyülekezeteinkben az őskeresztyénség álmát.
92. A jövő egyházáról álmodni annyi, mint Isten álmainak nyomába szegődni.
93. Álmainknak eléggé merészeknek kell lenniük ahhoz, hogy Istennek helye legyen bennük.
94. Csak álmodni nem elég. Álmainkat tettekre kell váltanunk.
95. Megálmodni az egyház jövőjét annyit jelent, mint magunkhoz ölelni az újat.
96. Az egyetlen erő, amely képes valamit jóra fordítani, a hit, a remény és a szeretet együttes ereje.

Első feladat:
Visszatérni a reformátori középpontba

1. Luther szándéka az volt, hogy az egyház üzenetét bibliai alapokra helyezze, külső formáját pedig kora színvonalára emelje. Az egyház ez idő szerint olyan állapotban van, amely nem felel meg sem az egyik, sem a másik követelménynek.
2. A reformáció nem a tizenhatodik század eseménye, hanem ránk váró feladat.
3. Aki reformálni akarja az egyházat, annak a tartalom kérdéseivel kell kezdenie. Ezen a ponton azonban nem állhat meg.
4. Reformátoriak akkor lehetünk, ha tovább építjük a reformátorok művét, nem pedig, ha konzerváljuk.
5. A keresztyén hit nem normák és szabályok rendszere, és nem is világnézet vagy tan. A keresztyén hit az ember és Jézus Krisztus között létrejött bizalmi kapcsolat.
6. Az olyan teológia képes rugalmas kereteket létrehozni, amelynek egyértelmű a középpontja. Ha homályos a középpont, a keretek megmerevednek.
7. Az egyház keretei nem tetszőlegesek. Azokat a középpontnak kell formálniuk, illetve a kereteknek a lehető leghatározottabban kell a középpontra mutatniuk.
8. Az új reformáció sok mindenben igazodhat az első reformációhoz. Néhány kérdésben azonban határozottan túl kell lépnie rajta.

Második feladat:
Felszabadítani a spiritualitást

9. A 21. század embere messzemenően nyitott a vallási kérdések előtt. Kérdéseire azonban ma nem az egyházban keresi a válaszokat.
10. Itt az ideje, hogy az egyháznak minden mást megelőzve az Isten-kérdést illetően legyen tekintélye.
11. Jézus Krisztus a válasz korunk spirituális éhségére. Ezt azonban nem elég csupán állítani. Ennek megtapasztalhatóvá kell lennie gyülekezeteinkben.
12. Gyülekezeteinkben a spiritualitást az odaadásnak, a lelkesedésnek és a kisugárzó erőnek kell jellemeznie.
13. Az imádkozásnak legalább tizenöt különböző módja lehetséges - ezekbó1 azonban többnyire alig ismerünk néhányat.
14. Egyházunknak spirituális fellendülésre van szüksége.
15. Az Isten iránti szeretet a protestáns teológia fehér foltja.
16. Cselekedeteinknél és fáradozásainknál fontosabb, hogy belemerítkezzünk Isten szeretetébe.

Harmadik feladat:
Újra felismerni a küldetést

17. A legfőbb megbízatás, amit Jézus egyházának adott, nem az, hogy gondot viseljen az emberekre, hanem hogy tanítvánnyá tegye őket.
18. Jézus Krisztus egyháza nem döntheti el tetszése szerint, hogy akar-e ,,missziót'' folytatni, vagy sem.
19. Misszió és tolerancia nem mond ellent egymásnak.
20. Nincs keresztyénség megtérés nélkül - megtérési élmény nélkül azonban igen.
21. A megtérés folyamatához hozzátartozik a betagolódás a gyülekezetbe.
22. Aki közölni akarja másokkal a jó hírt, annak magának is jó hírré kell válnia.
23. Nem várhatjuk el, hogy az emberek Krisztusra hagyatkozzanak, ha mi magunk nem hagyatkozunk rá.
24. Nem missziói rendezvényekre, hanem missziói gyülekezetekre van szükségünk.

Negyedik feladat:
Aktivizálni a hívők egyetemes papságát

25. Luther tanítása az egyetemes papságról a legfontosabb tényező, ami még ma is megkülönböztet bennünket a katolicizmustól.
26. Az úgynevezett ,,lelkészek'' és az úgynevezett ,,laikusok'' közötti különbségtétel nem biblikus és nem protestáns.
27. Az egyetemes papságot csak úgy aktivizálhatjuk gyülekezeteinkben, ha az emberekben szeretetet ébresztünk a Szentírás iránt.
28. Egyetlen emberben sincs meg az összes képesség, amely ahhoz szükséges, hogy egy gyülekezetnek csak megközelítőleg is nyújtani tudja mindazt, amire szüksége van.
29. Minden keresztyén kapott valamilyen kegyelmi ajándékot Istentől - és megkapta a hozzá tartozó feladatot is.
30. A gyülekezet vezetésének legfontosabb feladata, hogy hozzásegítse a gyülekezet tagjait adományaik, képességeik felismeréséhez, és segítse őket, hogy éljenek velük.
31. A gyülekezetben kinek-kinek azt a feladatot kell ellátnia, amelyre Isten különösképpen alkalmassá tette.
32. Az olyan munkatársak, akik Istentől kapott képességeik szerint végzik feladatukat, nemcsak jól végzik a munkájukat, hanem motiváltan és lelkesen is szolgálnak.

Ötödik feladat:
Újra definiálni a lelkipásztori hivatást

33. Az egyházban - ellentétben önértelmezésével - majdnem minden ösvényen lelkipásztorok loholnak.
34. Egyházunk lelkipásztor-központúsága súlyos teher mind lelkipásztorainknak, mind a gyülekezeteknek.
35. Az egyházban és a gyülekezetben betöltött központi szerepüket a lelkipásztoroknak arra kelt használniuk, hogy ezt a központi szerepüket megszüntessék.
36. Az újszövetségi gyülekezeteket nem lelkipásztorok, hanem munkacsoportok vezették.
37. A lelkipásztoroknak el kell dönteniük, hogy mindenkiért, vagy az egészért akarnak-e tevékenykedni.
38. A jövő formulája így hangzik: ,,Lelkipásztor a munkatársakért, munkatársak a gyülekezetért.''
39. A jó lelkipásztor elismeri gyülekezete nagykorúságát.
40. Gyülekezeteink megújulása nagymértékben lelkipásztoraink lelki megújulásán múlik.

Hatodik feladat:
Vállalni az irányítás felelősségét

41. Gyülekezeteink vezetése megoldatlan kérdés, amelyet ballasztként cipelünk át az új évezredbe.
42. A gyülekezeteket az egyháztanácsoknak (presbitériumoknak) kellene vezetniük. Ezek azonban túlnyomórészt igazgatási és szervezési kérdésekkel foglalkoznak.
43. Ahol hiányzik a vezetés, ott nem szabadság uralkodik, hanem az erősebb joga.
44. A gyülekezeteknek szükségük van valamilyen vezéreszmére, amelyhez igazodhatnak.
45. A Szentlélek munkája nem szükségtelenné, hanem értelmessé teszi a tervszerű működést.
46. A jövő egyháztanácsának (presbitériumának) feladata a következő: ,,víziókat kialakítani, víziókat továbbadni, víziókat meggyökereztetni''. - Minden egyéb munkával másokat kell megbízni.
47. Az Újszövetség tanítása szerint csak olyanok vezethetik a gyülekezetet, akik képesek azt lelkileg táplálni.
48. Jézus példát mutatott, hogy miként kell a gyülekezetet vezetni. Nem uralkodott tanítványain, hanem szolgálta őket.

Hetedik feladat:
Kiépíteni a kiscsoportok egészséges struktúráját

49. Gyülekezeteink túlságosan nagyok ahhoz, hogy légkörük személyes és elkötelező erejű legyen, és túlságosan kicsik, hogy a diakónia, az evangélizáció vagy a spiritualitás terén kielégítő teljesítményt nyújtsanak.
50. Az újszövetségi gyülekezetnek két egyenértékű középpontja volt: az istentiszteleti összejövetel és a házközösség.
51. Isten nem egy külön, saját épületben lakik, hanem ott, ahol az emberek laknak.
52. Napjaink házi gyülekezetei nem azonosak az Újszövetség házközösségeivel, de fontos lépést jelentenek ebbe az irányba.
53. Nincs még egy médium, amely alkalmasabb lenne rá, hogy emberekei hozzásegítsen ahhoz, hogy hitre jussanak, a hitben növekedjenek, és hitüket másokkal is megosszák, mint a keresztyének otthonai.
54. Különböző körök és csoportok nagy számban vannak gyülekezeteinkben. Mindenekelőtt azonban teljes értékű kiscsoportokra van szükségünk.
55. A jövő gyülekezetének nem házi gyülekezetei és hasonló csoportjai lesznek. A jövő gyülekezete kiscsoportokból fog állni.
56. Az egyén csak egy teljes értékű kiscsoportban kaphatja meg azt a gondoskodást, amelyre szüksége van. A kiscsoportok vezetői ezért a jövő pásztorai.

Nyolcadik feladat:
Kialakítani a szeretet kultúráját

57. A keresztyén szeretet lényege szerint különbözik minden más szeretettől.
58. Ha azt akarjuk, hogy az emberek jobbak legyenek, hozzáférhetővé kell tennünk számukra Isten szeretetét.
59. Nincs élő keresztyénség közösség nélkül.
60. A keresztyén gyülekezet a keresztyén ember életének legfontosabb színtere. Ez az ő ,,új családja''.
61. A keresztyén közösség nem annyira eszmény, amelynek elfogadását megkövetelhetjük, mint inkább feladat, amely elé Isten állított bennünket.
62. A szeretetteljes légkörű gyülekezetek vonzóvá lesznek.
63. Gyülekezeteinknek jótékony kontrasztban kell állniuk a társadalom egészével.
64. Az egyház csak akkor egyház, ha másokért él.

Kilencedik feladat:
Megszabadítani az istentiszteletet béklyóitól

65. Istentiszteleteink, amelyek valaha mindenkihez szóltak, mára belkörű rendezvénnyé váltak.
66. Istentiszteletünk az egyházi zene és a liturgikus hagyomány kettős béklyójában vergődik. Ha nem sikerül megszabadítanunk tő1e, hamarosan meg is fog szűnni.
67. Az istentisztelet formái nem alakíthatóak tetsző1egesen, de rugalmasnak kell lenniük.
68. Az olyan istentiszteletnek, amely inspirálni akarja az embereket, az ő életérzésüket kell kifejeznie.
69. Az istentiszteleteknek a közeli jövőben át kell térniük egy többvágányú koncepcióra.
70. A jövő istentiszteletét nem a lelkipásztor fogja tartani, hanem a gyülekezet fogja ünnepelni.
71. Nemcsak ahhoz van szükségünk koncepcióra, hogy miként ünnepeljük, hanem ahhoz is, hogy miként éljük meg istentiszteleteinket.
72. Ha nem akarjuk, hogy istentiszteleteink üressé váljanak, be kell illeszteni őket egy átfogó gyülekezeti koncepcióba.

Tizedik feladat:
Egyszerűsíteni a gyülekezeten belüli struktúrákat

73. Az egyház struktúráinak rendkívüli lelki relevanciájuk van.
74. Felelősek vagyunk a struktúrákért, amelyek között élünk.
75. El kell döntenünk, hogy mit tartunk fontosabbnak: az egyház külső formáinak megőrzését, vagy a tartalmi megújulást.
76. Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház megmaradjon.
77. Az olyan struktúrák, amelyek nem segítik a gyülekezetépítést, hátráltatják azt.
78. A következő évek zsinatainak az lesz a feladatuk, hogy a gyülekezeteket tehermentesítsék a jelenleg érvényes szabályok 80%-a alól, a közbeeső időszakban pedig polgári engedetlenségre szólítsák a gyülekezeteket.
79. A komplikált struktúrák megbénítják a gyülekezeteket. A jövő jelszava az egyszerűsítés. Ami nem működik egyszerűen, az egyszerűen nem működik.
80. Nem egyszerűen struktúrareformra van szükségünk, hanem a struktúrák reformációjára.

Tizenegyedik feladat:
Helyreállítani a gyülekezet primátusát

81. A tartományi egyházak legnagyobb erőforrása - a helyi gyülekezet - messzemenően kihasználatlan.
82. Számos tartományi egyház jelenlegi, gyülekezetek összevonását szorgalmazó stratégiája hosszú vagy rövid távon halálosnak bizonyul. Nem kevesebb, hanem több gyülekezetre van szükségünk.
83. A helyi gyülekezetek évszázados rendszerét ki kell egészítenie a másfajta gyülekezetmodellek sokféleségének.
84. A lelkipásztoroknak nincs szükségük egyetemi végzettségre, és nem szabad hivatalnoki státust betölteniük.
85. Az a gyülekezet, amely nem lelkipásztor-központú, egy idő múltán semmilyen más tekintélyt sem fog elismerni maga fölött. Ez pedig a hívők ,,egyetemes papsága'' elvének magasabb szintű érvényesítését jelenti.
86. Nem a gyülekezetek vannak azért, hogy az egyház intézményét szolgálják, hanem az egyház intézménye van azért, hogy szolgálja a gyülekezetet.
87. Egyházunkban a hierarchikus viszonyokat és az igazgatási struktúrákat le kell építeni - - éspedig a lehető leghamarabb.
88. A jövő gyülekezetének joga és kötelessége lesz a profilalakítás.

Tizenkettedik feladat:
Jövőt álmodni az egyháznak

89. A pénzügyi és személyi gondoknál is nagyobb baja egyházunknak, hogy nincsenek álmaink.
90. Az álmok nem irreálisak, csak egy másfajta realitásban gyökereznek.
91. Jövőt álmodni az egyháznak annyit jelent, mint életre kelteni gyülekezeteinkben az őskeresztyénség álmát.
92. A jövő egyházáról álmodni annyi, mint Isten álmainak nyomába szegődni.
93. Álmainknak eléggé merészeknek kell lenniük ahhoz, hogy Istennek helye legyen bennük.
94. Csak álmodni nem elég. Álmainkat tettekre kell váltanunk.
95. Megálmodni az egyház jövőjét annyit jelent, mint magunkhoz ölelni az újat.
96. Az egyetlen erő, amely képes valamit jóra fordítani, a hit, a remény és a szeretet együttes ereje.

Öt bejegyzés az 500 éves reformációhoz - Erős vár a mi Istenünk , József Attila fordításábanErős vár a mi Istenünk,
Kemény vasunk és vértünk.
Ínségben együtt van velünk,
Megvált és harcol értünk.
Kél az ősi rossz,
Bajvető gonosz,
Csel vad fegyvere,
Erőszak ővele.
A földön ő az első.

Önnön erőnk csak délibáb,
És bizony esnénk esten;
De harcba küldte
Egy Fiát Értünk maga az Isten.
Kérded-é, ki az?
Jézus, az Igaz.
Sok had,
Egy a fő,
Nincs Isten más, csak ő,
Krisztus, a Győzedelmes!

S ha földön ördög nyüzsgene,
És elnyelni akarna,
Meg nem riadnánk - ellene
Győz hitünk diadalma.
A világi úr
Tombolhat vadul,
Semmit sem tehet; ő megítéltetett.
Megrendül egy szavunkra.

Él, áll az Ige igazul,
Akárki vesse-hányja.
Táborainkra száll az Úr
Szent Lelke, adománya.
Jó hír, nő, család,
Jószág, test, világ
Veszhet - vihetik
Veszendő kincseik' –
Miénk marad az Ország.
Öt bejegyzés az 500 éves reformációhoz - ötszáz év, ötszáz szó....

Még csak közelítjük azt a bizonyos ötszáz évet, az évforduló 2017-ben lesz. Egyházunk azonban már ettől az évtől készül az alkalom méltó megünneplésére. Pünkösdi körlevében adtak hírt püspökeink a tervekről, és a reformacio500.hu weboldal megnyitásáról.

2017 felé haladva minden évnek megvan a maga témája, a 2010. évé a reformáció és nyilvánosság. Ebben az évben különösen is figyelünk/figyeltünk Luther munkatársára, legközelebbi barátjára, Philipp Melanchtonra.
A honlapon megtalálják a következő évek témáit
, olyan izgalmas kérdések szerepelnek közöttük, mint a reformáció és szabadság, reformáció és a nők, reformáció és ünnep.
A témákhoz jeles évfordulókat, és egy-egy bibliai személyt kapcsoltak. Nézzék meg:bennem nagy reménységet ébresztett a programtervezet, sok lehetőséget lelki töltekezést nyújthat!

A híreken, kiadványokon, rendezvényeken kívül folyamatosan bővülő anyagban tájékozódhatnak.

Megtalálhatják például a balatonbogláriak ötletét is:
(Az írás ebben a formában a www. evangelikus.hu oldalon jelent meg)

A balatonboglári gyülekezetben a reformáció 500. évfordulójára egy olyan könyvet szeretnének kiadni mely ötszáz szót tartalmaz. Olyan szavakat és pár mondatos magyarázatait gyűjtik össze, amely kifejezi a mai keresztény ember számára, hogy mit is jelent ma a reformáció.

„Az érzéseinket sok esetben egy szóban is ki tudjuk fejezni. Ezek a szavaink hozzátartoznak az emberi életünk legmélyebb pillanataihoz, ünnepeinkhez. Nehéz dolgunk van akkor, ha nem mondatokban, hanem szavakban kell gondolkodni. Tapasztaltuk, egy üzenet akkor ütős, ha rövid és könnyen elvihető, megjegyezhető. Nagyon nehéz megfogalmazni az üzenetet egy szóban, pár betűben” – írta a balatonboglári gyülekezet lelkésze, Czöndör István a fraternetre feltett levelében.

Aki azonban kedvet és indíttatást érez arra, hogy részese legyen ennek a kiadványnak, annak várják szavait és rövid pár mondatos magyarázatát az adott szóról az istvan.czondor@lutheran.hu e-mail címre, vagy az alábbi posta címre küldhetik el szavaikat: 8630 Balatonboglár, Hétház u. 17.

2010. október 27., szerda

Öt bejegyzés az 500 éves reformációhoz - "Itt állok, másként nem tehetek..."


"Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.

Tudós vitát és tisztulást akart.

Világoljon az Evangéliom!

Aranyért nincsen kegyelem!

Bünbánat nélkül nincsen bocsánat!

....

Megírta, mert meg kellett írnia.

S kiszögezte, mert „nem tehetett másképp”.Túrmezei Erzsébet sorait idézve emlékezzünk arra, hogy 1517. október 31-én Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, teológus, a wittenbergi egyetem tanára kiszögezte búcsúcédulák árusítása ellen írt kilencvenöt tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. A tételeket kinyomtatták, és Luther nézetei a hit által való megigazulásról és az ingyenkegyelemről rövidesen egész Németországban, majd Európában ismertté váltak. A katolikus egyház vezetőivel folytatott többéves hitvitája azzal végződött, hogy 1520-ban a pápa kiközösítette az egyházból, és elrendelte könyvei megsemmisítését. 1521-ben a wormsi birodalmi gyűlés elé idézték, ahol a pápa fő világi támogatója, V. Károly német-római császár is felszólította tanai visszavonására, de ő így válaszolt: „Itt állok, másként nem tehetek.” Az eretnekként rá váló haláltól Bölcs Frigyes szász választófejedelem mentette meg. Wartburg várában elkezdte németre fordítani a Bibliát, majd Wittenbergbe visszatérve széles körű irodalmi, egyházszervezési és népnevelő tevékenységet folytatott. A németországi protestánsok, később pedig minden evangélikus egyház számára alapvető ágostai hitvallást Luther instrukciói alapján Philipp Melanchton fogalmazta meg 1530-ban. A több évtizedig tartó németországi vallásháború 1555-ben az augsburgi vallásbékével ért véget.
A fenti, rövid összefoglaló Luther Mártonról a Magyar Hírlapban megjelent, Fabiny Tamás püspökkel készült interjú háttéranyagaként készült, jelezve, hogy októberben, a reformáció hónapjában az átlagosnál nagyobb és szélesebb körű figyelem irányul lelki-szellemi örökségünk felé.
Luther Márton életéről, munkásságáról sok és részletes anyaghoz juthatunk akár az internetet böngészve, akár könyvek sorában lapozva.

Most fogadjanak szeretettel egy részletet az Eric Till rendezte Luther-filmből:


2010. október 26., kedd

A templomépítő lelkészre emlékezünk

Mai templomunkat Torkos József szentelte fel 1784. január 1-jén az alábbi igével: „Uram szeretem a Te házadban való lakozást, és a Te dicsőséged hajlékának helyét."

De ki is volt ez a Torkos József?

Győrött született, 1710. október 30-án, Torkos András győri lelkész, az 'Engesztelő Áldozat' szerzőjének fiaként. Iskoláit szülővárosán kívül Besztercebányán és Boroszlóban végezte, majd 1732-től a wittenbergi egyetem hallgatója. Magiszteri fokozatát 1736-ban szerezte meg. A teológia mellett fizikával és matematikával is foglalkozott. Wittenbergben 1736-ban rendezte sajtó alá apjának Újszövetség-fordítását, amelyhez ő írta az előszót.
A győri gyülekezet 1737-től hívta meg káplánnak, ugyanakkor az iskolának konrektora majd hamarosan rektora lett. Ezekben az esztendőkben munkatársa volt a Győrött megjelenő 'Titulare Calendarium' című latin naptárnak, valamint számos cikket írt. Értekezett a tüzesvas-próbákról (1744), a magyar uralkodókról (1745), a szétszóródott magyarságról (1747), a limes mentén található római síremlékekről (1748). A sebészet egyik kézikönyvét (Manuale chirurgicum) 1741-ben lefordította magyar nyelvre, s még ugyanebben az évben írt egy biológiai tanulmányt is, 'A növényi élet fejlődése és kimúlása' címmel.

1749-ben felsőbb rendelkezés folytán megszűnt a nyilvános ev. vallásgyakorlat Győrött Ekkor hívták meg Sopronba, és hat hét múlva, 1749. április 22-én megválasztották őt rendes lelkésznek. Ettől kezdve haláláig, 35 éven keresztül a soproni evangélikusok kedvelt papja, aki lelkésztársával, Oertel János Gottfrieddal együtt évtizedeken át fáradozott a gyülekezet és az iskola felvirágoztatásán.
Nyugdíjas éveit is Sopronban töltötte. Igazi polihisztorként a teológia mellett matematikával, fizikával, csillagászattal, történelemmel, régészettel, retorikával is foglalkozott.
Ám ennél sokkal többet tudhatnak meg azon az emlékünnepen, melyet a gyülekezet rendez templomépítő lelkésze születésének 300. évfordulójára:


EMLÉKÜNNEP


TORKOS JÓZSEF, a templomépítő prédikátor születésének 300. évfordulóján az Evangélikus templomban 2010. október 30-án 10 órától

Program:

Áhítat (Hegedüs Attila igazgató lelkész)
Torkos József élete és munkássága (Dr. Szála Erzsébet gyűjteményvezető)
Orgonajáték
Torkos József lelkészi tevékenységének utolsó évei (Varga Imréné levéltáros)
Sopron Torkos József korában (Dr. Krisch András levéltáros)
Záró imádság

A templom előterében az időszaki kiállítás megtekintése.

Mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk!