2011. szeptember 25., vasárnap

Hogyan kell harangot önteni?


„Harangot csak egyféleképpen lehet önteni. Csak úgy, ahogy Borisz, dehogy Borisz – Boriszka teszi az Andrej Rubljovban.

A harangöntéshez nem akármilyen anyag kell. Az ilyen anyagért a világ végére is el kell menni, az ilyen anyagot rettentő türelemmel kell fölkutatni, s közben tilos arra gondolni, hogy az embert le is fejezhetik, ha nem készül el időben.

Mivelhogy a harangöntést nem szabad elsietni.

A harangöntésnek vannak kritikus pillanatai. Akik ilyenkor kételkednek és leállnak, azokkal nem szabad vitatkozni, azokat kényszeríteni kell, hogy folytassák a munkát. De a jó harangöntő szenved ettől a kényszerű erőszaktól.

Ha harangöntés közben az ember lángra lobban, akkor teljes nyugalommal, mellékesen és majdnem félvállról szóljon a mellette állónak, hogy oltsa el.

A harangöntést csak az vezetheti, aki ért hozzá, az sem baj, ha fiatalkorú.

Harangot komolyan kell önteni, hiszen nem közönséges használatra szolgál, hanem az lesz a dolga, hogy közös gyakorlatra szólítsa az embereket.

Harangot nem lehet önteni apáink tapasztalata nélkül, de az öröklött tudás nem elég hozzá.

Ha a harang megkondul, és mindenki ujjong, akkor az, aki öntötte, lehetőleg az emberek szemétől távol zokogjon, amiért nem tökéletes a hangja, mivelhogy nincs tökéletes harang.

Aki nincs megelégedve a haranggal, amit öntött, csak pillanatnyi elkeseredésében vádolhatja őseit, amiért nem adták át titkukat. Az átok úgysem segít.

Ehelyett jobb, ha útra kél, hogy még kiválóbb anyagot találjon hozzá, és tökéletes harangot öntsön.

Harangot akkor is ugyanúgy kell önteni, ha a megbízatás akkora – s olyannyira újfajta öntvény elkészítésére szól –, amelynek megalkotásához nem elég egy emberélet. Harangot tehát akkor is Borisz-módra: türelmes szenvedéllyel kell önteni, ha tudja az ember, hogy sohasem fogja meghallani a kondulását. Hiszen úgysem saját használatára önti.”

Ancsel Éva


Összeharangozás

"Az élőket szólítom,
a holtakat siratom,
a villámokat elűzöm."

A soproni evangélikus templom harangjai:

Hősök harangja:

3441 kg-os, nevét dunántúli szokás szerint, a palástján megörökített I. világháborús soproni evangélikus áldozatok után kapta (214 név). Alsó átmérője 181,5 cm. Hangja B. A békéscsabai után Magyarország második legnagyobb evangélikus harangja. 1926-ban öntötte a Seltenhofer Frigyes fiai harangöntő gyár. Felirata háromnyelvű. Az évenkénti bontásba rendezett névsor fölött körbe: HŐSÖK HARANGJA 1914-1918. HELDENGLOCKE. VIVOS VOCO. MORTUOS PLANGO. A kereszt-díszítmény alatt: PER CRUCEM AD LUCEM (a kereszten át a fényhez). A feliratok alatt: EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT. ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK.

Békeharang:

1750 kg-os, 147 cm alsó átmérőjű, Cisz hangú. A nagyharanggal azonos származású, 5001-es gyári számú. Gazdag díszítéssel van ellátva. Palástján Luther Márton arcát láthatjuk, alatta csak magyarul felirat: HA ISTEN VELÜNK KICSODA ELLENÜNK (RÓM . 8. 31.), vele átellenben kereszt, alatta latinul: IN CRUCE PAX. Ettől 90 fokra: BÉKEHARANG. HISZEK EGY ISTENBEN, HISZEK EGY HAZÁBAN, HISZEK EGY ISTENTI ÖRÖK IGAZSÁGBAN, HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN, ÁMEN. Vele átellenben németül az ige: "Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!" Jn.14,27.

Hűségharang:

980 kg-os, 123 cm alsó átmérőjű, E hangú. Az I. világháború harangrekvirálását csak ez élte túl. Amikor 1921-ben kihirdették, hogy a népszavazás szerint Sopron magyar föld kíván maradni, ez a harang zengte hosszasan az örömöt. Innen ered a neve. Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték 1863-ban.

- Miatyánk-harang:

500 kg-os, 95 cm alsó átmérőjű, Gisz hangú. Neve onnan ered, hogy ez szokott megszólalni az istentiszteleteken a Miatyánk imádkozása közben. A II. világháborúban elrekvirálták, amikor a háború után az újjáöntésre került a sor, a Seltenhofer-gyár már nem működött, így Szlezák László öntötte újjá 1948-ban Budapesten. Palástján a Luther-rózsa alatt felirat: "IMÁDKOZZÁL ÉS DOLGOZZÁL!" Felirata: "A FORSTER GUSZTÁV ÉS FELESÉGE, FRÜHWIRT PAULA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT ÉS A HÁBORÚBAN IGÉNYBE VETT HARANG PÓTLÁSÁRA ÚJRAÖNTETETT 1948-BAN".

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 14. VASÁRNAP

Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt.Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Zsolt 32, 6-8

"Igénk magyar fordításából ugyan nem derül ki, de az eredeti héber kifejezés az oltalom szóra, amit a zsoltáríró Dávid király használ, igazándiból az alapjelentése szerint takarót jelent. "Te vagy az én oltalmam – Te vagy az én takaróm". Az édesanya bepólyázza és betakargatja gyermekét, most hogy már hűsül az idő, és megérkeztek az első őszi viharok. A kisunoka aranyosan tesz egy takarót nagymamájára, aki elszunnyad a karosszékében sál-kötögetés közben. A leszakadó esőben az egyik ember átkarolva, maga mellé engedve helyet szorít esernyője alatt a másiknak. Ha a kimerültségtől elalszik valaki, szerettei betakargatják őt egy pléddel. Ha valaki betegen, gyengén, öregen fekszik egy kórházi ágyon, a nővérek takarókat hoznak, hogy melegen tartsák. Lehet, hogy néha már fel sem tűnnek ezek a takarók, amikkel másokon segíthetünk. Lehet, hogy néha már fel sem tűnnek ezek az alkalmak, amikor másoktól együttérzést tapasztalunk az egyedüllét óráiban. Amikor talán még azt is érezzük, hogy Isten sem törődik velünk. Nos, a Szentírásban viszont az áll, hogy Ő a fogantatásunk pillanatától az utolsó szívdobbanásunkig gondoskodással, kegyelemmel, melegséggel és szeretettel vesz körül, és védőszárnyaival betakargat bennünket."

Gabnai Sándor

2011. szeptember 24., szombat

Geocaching - Evangélikus helyek Magyarországon


A geocaching nevű játékkal egyik ismerősöm közösségi portálra feltett képei kapcsán találkoztam először. Jópofa dolognak tűnt, egyszerre kirándulás és játék, ismeretszerzés és közösségi tevékenység.
A dolog lényege, hogy érdekesnek tartott helyszínen, vagy annak közelében elrejtenek egy ládát (ez a geoláda), majd a koordinátáit - a helyszín leírásával együtt - közzéteszik a játék internetes honlapján. Ezt keresik meg a játékosok, s a ládában talált jelszóval jelentkeznek be a honlapra, ahol megosztják a helyszínnel kapcsolatos élményeiket, az ott készített fotókat. (Innen vettem kölcsön a most én is egyet). Így válik a honlap egy folyamatosan bővített, sok ember által szerkesztett online útikönyvvé.
Örömmel tudatom, hogy van már Evangélikus helyek Magyarországon pontja is a játéknak. Rövid, okos, kedves bevezetővel invitálnak az alkotók a hazai evangélikusság történetét és jellegzetes helyeit bemutató „kincskeresésre”.
Jó volt látni!

2011. szeptember 19., hétfő

Evangélikus derű


Októberben kezdődik a népszámlálás, püspökeink biztató sorait evangélikus identitásunk megvallására elolvashatjuk gyülekezetünk honlapján.
Az www.evangelikus.hu egész cikkgyűjteményt szentelt a témának.

Ez az ismeretlen szerzőtől származó szösszenet mosolyt fakasztóan erősíthet meg ugyanabban: jó evangélikusnak lenni!

Következzék hát a soproni sörös tévéreklám evangélikus parafrázisa:

Nincs hét szentségem, nem vagyok református és nem hordok miseruhát. A világ egyik legszebb és legnehezebb hitét élem, és rajtam kívül még több millióan értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom: Kiskáté. A Szentírásom megelőzi a dogmákat és nem örülök, hogy ha a tudatlanok összekeverik az evangélikust az evangélistával. Büszkén gondolok Mártonra, a reformátorra, Európa tanítójára, Ordassra és Balczó Andrásra. Szeretem a 10-es istentiszteletet, a consubstantiatiot, a gyülekezeti Opel Corsát, és a pogit a szeretetvendégségen. Itt élek a világban. A kegyelemtanban mi vagyunk a császárok és igenis nálunk dolgoznak a világ legszebb lelkésznői! Lutheranizmus! Én így szeretlek!

2011. szeptember 17., szombat

Kulcskérdések
Ha már ennyit szerepel itt mostanában a kulcs, az idei munkaévben essen szó először Hegedűs Attila igazgató-lelkészünk ez évre tervezett kurzusáról.
KULCSSZAVAK – KULCS A SZAVAKHOZ címmel október 3-án kezdődik az a sorozat, amely legfontosabb, gyakran használt fogalmainkat veszi sorra. Előadás, majd azt követő beszélgetés segít tisztázni magunkban is, jól értjük, egyformán értjük-e azokat a kifejezéseket, amelyeket nap, mint nap hallunk, használunk.

A tervezett témák és időpontok:

Október 3: bűn, eredendő bűn
Október 10.: óember - új ember
Október 17.: paráznaság
Október 24.: világ
November 7.: megtérés
November 14.: test
November 21: Krisztus
December 5.: nyáj, juhok, pásztor
December 12.: Atya
December 19: Isten Fia-Emberfia

A sorozat nyitott, kész további témák, szavak felvetésére, megbeszélésére.

Közkívánatra :-)


A kulcs fordul a zárban....
A blog ismét kinyit