2011. szeptember 25., vasárnap

Összeharangozás

"Az élőket szólítom,
a holtakat siratom,
a villámokat elűzöm."

A soproni evangélikus templom harangjai:

Hősök harangja:

3441 kg-os, nevét dunántúli szokás szerint, a palástján megörökített I. világháborús soproni evangélikus áldozatok után kapta (214 név). Alsó átmérője 181,5 cm. Hangja B. A békéscsabai után Magyarország második legnagyobb evangélikus harangja. 1926-ban öntötte a Seltenhofer Frigyes fiai harangöntő gyár. Felirata háromnyelvű. Az évenkénti bontásba rendezett névsor fölött körbe: HŐSÖK HARANGJA 1914-1918. HELDENGLOCKE. VIVOS VOCO. MORTUOS PLANGO. A kereszt-díszítmény alatt: PER CRUCEM AD LUCEM (a kereszten át a fényhez). A feliratok alatt: EIN FESTE BURG IST UNSER GOTT. ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK.

Békeharang:

1750 kg-os, 147 cm alsó átmérőjű, Cisz hangú. A nagyharanggal azonos származású, 5001-es gyári számú. Gazdag díszítéssel van ellátva. Palástján Luther Márton arcát láthatjuk, alatta csak magyarul felirat: HA ISTEN VELÜNK KICSODA ELLENÜNK (RÓM . 8. 31.), vele átellenben kereszt, alatta latinul: IN CRUCE PAX. Ettől 90 fokra: BÉKEHARANG. HISZEK EGY ISTENBEN, HISZEK EGY HAZÁBAN, HISZEK EGY ISTENTI ÖRÖK IGAZSÁGBAN, HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN, ÁMEN. Vele átellenben németül az ige: "Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!" Jn.14,27.

Hűségharang:

980 kg-os, 123 cm alsó átmérőjű, E hangú. Az I. világháború harangrekvirálását csak ez élte túl. Amikor 1921-ben kihirdették, hogy a népszavazás szerint Sopron magyar föld kíván maradni, ez a harang zengte hosszasan az örömöt. Innen ered a neve. Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték 1863-ban.

- Miatyánk-harang:

500 kg-os, 95 cm alsó átmérőjű, Gisz hangú. Neve onnan ered, hogy ez szokott megszólalni az istentiszteleteken a Miatyánk imádkozása közben. A II. világháborúban elrekvirálták, amikor a háború után az újjáöntésre került a sor, a Seltenhofer-gyár már nem működött, így Szlezák László öntötte újjá 1948-ban Budapesten. Palástján a Luther-rózsa alatt felirat: "IMÁDKOZZÁL ÉS DOLGOZZÁL!" Felirata: "A FORSTER GUSZTÁV ÉS FELESÉGE, FRÜHWIRT PAULA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT ÉS A HÁBORÚBAN IGÉNYBE VETT HARANG PÓTLÁSÁRA ÚJRAÖNTETETT 1948-BAN".

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése