2011. október 31., hétfő

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE


Erős vár a mi Istenünk....

József Attila fordításában

Erős vár a mi Istenünk,
Kemény vasunk és vértünk.
Inségben együtt van velünk,
Megvált és harcol értünk.
Kél az ősi rossz,
Bajvető gonosz,
Csel vad fegyvere,
Erőszak ővele,
A földön ő az első.
Önnön erőnk csak délibáb
És bizony esnénk esten.
De harcba küldte Egy Fiát
Értünk maga az Isten.
Kérded-é, ki az?
Jézus, az igaz.
Sok had, Egy a fő,
Nincs Isten más csak Ő,
Krisztus a Győzedelmes.
S ha földön ördög nyüzsgene
És elnyelni akarna,
Meg nem riadnánk – ellene
Győz hitünk diadalma.
A világi úr
Tombolhat vadul,
Semmit sem tehet,
Ő megítéltetett.
Megrendül egy szavunkra.
Él, áll az ige igazul,
Akárki vesse-hányja.
Táborainkra száll az Úr
Szent Lelke, adománya.
Jóhír, nő, család,
Jószág, test, világ
Veszhet, vihetik
Veszendő kincseik', –
Miénk marad az ország.
S ahogyan a ma Gryllus Dániel és Vilmos énekli:

2011. október 24., hétfő

"MERT NEM A FÉLELEMNEK LELKÉT ADTA NEKÜNK AZ ISTEN"(2TIM 1,7) - Luther-ünnepségek a Soproni Evangélikus Egyházközségben


A REFORMÁCIÓ ünnepi programját a következő levél kíséretében kaptam:

"Úgy készülünk a reformáció ünnepére, hogy túllépjünk a megszokáson, és megmutassuk városunknak, hogy büszkék vagyunk a múltunkra, és elkötelezettek vagyunk közösségünk jövője iránt. Reméljük, hogy a nyitottabb és mozgalmasabb ünnepléssel hagyományt teremtünk, és egyúttal felkészítjük magunkat a reformáció 500. évfordulójának nagyobb szabású rendezvényeire is."

Íme, a részletes program:

2011. október 29. szombat

10 óra: a Nyugdíjasotthon haranglábának felszentelése. Igét hirdet Szemerei János püspök

15 óra: hálaadás a felújított balfi evangélikus templomért és a gyülekezeti teremért Balfon. Igét hirdet Szemerei János püspök

2011. október 30. vasárnap

8 és 10 órakor magyar,

9 órakor német istentisztelet a templomban.

2011. október 31-én, reformáció napján

gyülekezeti nap 10-12,30 óráig:

10 óra: közös áhítat

10,45 kiscsoportos programok:

Gyermekeknek barkácsolás, a fiataloknak játékos vetélkedő.

Felnőtteknek csoportbeszélgetések- választás szerint: Félelmeink: segítség, mi lesz…

1. csoport: … a gyermekeimmel? Beszélgetés a gyermeknevelésről.

2. csoport:… a pénztárcámmal? Beszélgetés a gazdaságról - keresztyén szemmel.

3. csoport: … a környezettel? Beszélgetés a teremtésvédelemről.

4. csoport: … az életemmel? Beszélgetés életről, halálról és reménységről.

5. lesz német nyelvű beszélgető csoport is

Közben kávé, üdítő, pogácsa és sütemény az előtérben

12 órakor záró imádság

2011. október 20., csütörtök

454 perces imaalkalom a 454 éves Berzsenyiben

Az idén 454 éves soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum 20 éve újra evangélikus fenntartását ünnepli.Ebből az alkalomból 454 perces imaalkalomra hív mindenkit.
Az alkalom címe: "Jézus és as imádság", amelyen egyszerre lehet hálát adni mindazért, amivel gazdagodtunk, és segítséget kérni mindennapjainkhoz, életünk céljaihoz.
Az alkalom az iskola dísztermében (Széchenyi tér 11.) 2011. október 27-én 13:30 és 21 óra között kerül megrendezésre.

Mesterházy Balázs iskolalelkész a részletekbe is beavatott:

Négy évvel ezelőtt csináltunk már hasonlót a Líceumban, erről egy beszámoló az akkori Evangélikus Életből: http://www.evelet.hu/archivum/2007/44/053

 • Az egész alkalom egy csodálatos lehetőség arra, hogy rámutassunk: az Úristennek való hálaadás és Tőle való kérés, ill. a Jézustól való tanulás nem templomhoz kötődő szakrális alkalom, hanem mindennapi életünk része, sőt megtartó ereje.
 • Ezért szeretnénk az egész alkalmat kötetlenül tartani, minden kényszer nélkül, tényleg az jöjjön a Líceum dísztermébe, akinek kedve van, annyit töltsön ott, amennyit jól esik – ez lehet a 10 perctől a 7 óráig természetesen bármennyi.
 • A teremben folyamatosan megy zene, akár halkan CD-ről, akár bizonyos félórákban diákjaink gitároznak, orgonálnak, ill. zongoráznak. Ez utóbbiaknál természetesen közös éneklésre is be lehet kapcsolódni.
 • Minden félóra egy párperces állandó liturgiával fog kezdődni, talán az eközben való mozgást érdemes elkerülni.
 • A díszterem szerintem egész jól – amolyan „Tamás misésen” – lesz berendezve, 5 sarokra, különböző helyszínre gondoltunk:
  • Egyik sarokban nejlonon homok, ill. gyertyák – ezeket lehet meggyújtani, és egy kereszt tövébe letenni.
  • Egy másik sarokban lesz egy kis asztal, néhány szék, ill. egy paraván, amely imafalként funkcionál. Az asztalon Biblia, verseskötetek, meditációs irodalom, ill. papír, íróeszköz, gombostű. Itt lehet imádságokat írni, és ezeket feltűzni az imafalra. Amennyiben a leírt imák nem a falra kerülnek, hanem egy kosárba, akkor a következő félóra elején felolvasásra kerülnek.
  • Egy harmadik sarokban kényelmes szőnyeg/párnák a földön egy Taizé-keresztes „minioltár” előtt, itt is lehet csendben imádkozni, pl. az imafalról levett írásokból.
  • Egy negyedik sarokban pedig kb. 15 szék lesz körben, ahol hangosan is lehet imádkozni, amennyiben valaki nem szeretne saját szavaival, akkor az imafalról levett írások itt is segíthetnek. A lényeg, hogy senki ne érezzen semmit kényszernek, legyen jó bejönni és ott lenni. Természetesen ez függ az éppen jelenlévőktől is, hogy most csendes imádságot vagy hangosabb közös éneklést választunk, ebben mindenképpen rugalmasak leszünk.
  • Ezen kívül lesz egy asztal, ahol rajzolni lehet: Miben kérném Jézus útmutatását? címmel…, ill. lesz egy sarok, talán az orgona mögött, ahol lelkészekkel lehet beszélgetni, akár gyónni is.
 • A kivetítőn mindig lehet látni, hogy melyik újszövetségi igeszakasz az imádság félórájának fókusza, ill. az énekszövegeket, különböző illusztrációkat is igyekszünk itt megjeleníteni.

Isten áldja meg a reformáció hónapjában a megújulásra irányuló készülődésünket!