2010. október 26., kedd

A templomépítő lelkészre emlékezünk

Mai templomunkat Torkos József szentelte fel 1784. január 1-jén az alábbi igével: „Uram szeretem a Te házadban való lakozást, és a Te dicsőséged hajlékának helyét."

De ki is volt ez a Torkos József?

Győrött született, 1710. október 30-án, Torkos András győri lelkész, az 'Engesztelő Áldozat' szerzőjének fiaként. Iskoláit szülővárosán kívül Besztercebányán és Boroszlóban végezte, majd 1732-től a wittenbergi egyetem hallgatója. Magiszteri fokozatát 1736-ban szerezte meg. A teológia mellett fizikával és matematikával is foglalkozott. Wittenbergben 1736-ban rendezte sajtó alá apjának Újszövetség-fordítását, amelyhez ő írta az előszót.
A győri gyülekezet 1737-től hívta meg káplánnak, ugyanakkor az iskolának konrektora majd hamarosan rektora lett. Ezekben az esztendőkben munkatársa volt a Győrött megjelenő 'Titulare Calendarium' című latin naptárnak, valamint számos cikket írt. Értekezett a tüzesvas-próbákról (1744), a magyar uralkodókról (1745), a szétszóródott magyarságról (1747), a limes mentén található római síremlékekről (1748). A sebészet egyik kézikönyvét (Manuale chirurgicum) 1741-ben lefordította magyar nyelvre, s még ugyanebben az évben írt egy biológiai tanulmányt is, 'A növényi élet fejlődése és kimúlása' címmel.

1749-ben felsőbb rendelkezés folytán megszűnt a nyilvános ev. vallásgyakorlat Győrött Ekkor hívták meg Sopronba, és hat hét múlva, 1749. április 22-én megválasztották őt rendes lelkésznek. Ettől kezdve haláláig, 35 éven keresztül a soproni evangélikusok kedvelt papja, aki lelkésztársával, Oertel János Gottfrieddal együtt évtizedeken át fáradozott a gyülekezet és az iskola felvirágoztatásán.
Nyugdíjas éveit is Sopronban töltötte. Igazi polihisztorként a teológia mellett matematikával, fizikával, csillagászattal, történelemmel, régészettel, retorikával is foglalkozott.
Ám ennél sokkal többet tudhatnak meg azon az emlékünnepen, melyet a gyülekezet rendez templomépítő lelkésze születésének 300. évfordulójára:


EMLÉKÜNNEP


TORKOS JÓZSEF, a templomépítő prédikátor születésének 300. évfordulóján az Evangélikus templomban 2010. október 30-án 10 órától

Program:

Áhítat (Hegedüs Attila igazgató lelkész)
Torkos József élete és munkássága (Dr. Szála Erzsébet gyűjteményvezető)
Orgonajáték
Torkos József lelkészi tevékenységének utolsó évei (Varga Imréné levéltáros)
Sopron Torkos József korában (Dr. Krisch András levéltáros)
Záró imádság

A templom előterében az időszaki kiállítás megtekintése.

Mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése