2010. október 27., szerda

Öt bejegyzés az 500 éves reformációhoz - "Itt állok, másként nem tehetek..."


"Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.

Tudós vitát és tisztulást akart.

Világoljon az Evangéliom!

Aranyért nincsen kegyelem!

Bünbánat nélkül nincsen bocsánat!

....

Megírta, mert meg kellett írnia.

S kiszögezte, mert „nem tehetett másképp”.Túrmezei Erzsébet sorait idézve emlékezzünk arra, hogy 1517. október 31-én Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, teológus, a wittenbergi egyetem tanára kiszögezte búcsúcédulák árusítása ellen írt kilencvenöt tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. A tételeket kinyomtatták, és Luther nézetei a hit által való megigazulásról és az ingyenkegyelemről rövidesen egész Németországban, majd Európában ismertté váltak. A katolikus egyház vezetőivel folytatott többéves hitvitája azzal végződött, hogy 1520-ban a pápa kiközösítette az egyházból, és elrendelte könyvei megsemmisítését. 1521-ben a wormsi birodalmi gyűlés elé idézték, ahol a pápa fő világi támogatója, V. Károly német-római császár is felszólította tanai visszavonására, de ő így válaszolt: „Itt állok, másként nem tehetek.” Az eretnekként rá váló haláltól Bölcs Frigyes szász választófejedelem mentette meg. Wartburg várában elkezdte németre fordítani a Bibliát, majd Wittenbergbe visszatérve széles körű irodalmi, egyházszervezési és népnevelő tevékenységet folytatott. A németországi protestánsok, később pedig minden evangélikus egyház számára alapvető ágostai hitvallást Luther instrukciói alapján Philipp Melanchton fogalmazta meg 1530-ban. A több évtizedig tartó németországi vallásháború 1555-ben az augsburgi vallásbékével ért véget.
A fenti, rövid összefoglaló Luther Mártonról a Magyar Hírlapban megjelent, Fabiny Tamás püspökkel készült interjú háttéranyagaként készült, jelezve, hogy októberben, a reformáció hónapjában az átlagosnál nagyobb és szélesebb körű figyelem irányul lelki-szellemi örökségünk felé.
Luther Márton életéről, munkásságáról sok és részletes anyaghoz juthatunk akár az internetet böngészve, akár könyvek sorában lapozva.

Most fogadjanak szeretettel egy részletet az Eric Till rendezte Luther-filmből:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése