2011. március 18., péntek

Folytatódnak a család jegyében szervezett programok!


Márciusban még két alkalomra számíthatunk:

Jövő vasárnap, 27-én, 10 órakor különleges istentiszteletre készülünk, ahol a 25 éve vagy még régebben házasodott párokat köszönti a gyülekezet. Az istentisztelet után vendégül is látják őket, a házigazdák az elmúlt évben házasodott fiatalok lesznek. Adja Isten, hogy 25 év múlva őket köszöntsék!

Elkészült egy – szerintem nagyon jól kigondolt – sorozat terve is, mely egyszerre fókuszál a családra és evangélikus intézményeinkre. A teljes sorozatról hamarosan írok részleteket, most csak a legközelebbi rendezvényről:

Március 30-án, szerdán, 17 órakor az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (Deák-tér 51.) várja bemutatkozó előadásával a gyülekezet tagjait. Az iskola saját fejlesztésű nevelési ismerteti, melyről így írnak:
„ A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában a 2009/2010-es tanévben indult el a Családi Életre Nevelés program a 9-12. évfolyamos diákok számára. Ennek szakmai hátterét egy rendszeresen konzultáló, különböző szakemberekből álló team biztosítja (mentálhigiénés szakember, egészségügyi szakoktató, gyógypedagógus, iskolapszichológus, - orvos, - védőnő, - lelkész ). A négy tanévre kidolgozott program a társas kapcsolatok, ezen belül a párkapcsolatok természetét, az ezekkel kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket igyekszik megismertetni a diákokkal. Ezen kívül célja a családi életre való készüléssel és annak későbbi megélésével kapcsolatos konkrét ismeretek átadása is.
Tapasztalataink szerint a mai diákok környezetében kevés a pozitív példa, sok a veszélyeztető tényező, s ezért fontos, hogy a keresztyén értékrend alapján álló iskola komolyan vegye azt a küldetését, hogy segítse diákjait felkészülni az ezen értékrend alapján történő családi életre is.”

Előadók: Balikóné Németh Márta (egészségügyi szakoktató)
Barbély Eszter (iskolavédőnő)
Dr. Szitter Ágnes (iskolaorvos)
Frühwirthné Payrits Marianna (klinikai szakpszichológus, iskolapszichológus)
Horváth Ernő (gyógypedagógus)
Horváthné Kovács Csilla (rajz és művészettanár)
Horváth Rezsőné (középiskolai tanár)
Wagner Szilárd (rendszeres teológus, iskolalelkész)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése